Program

afisa-BAB2016

BAB2016---map-of-ioannina---rear---programme


Πέμπτη, Thursday 23/06/2016

17:00_Έναρξη | Launch

17:15-18:30_ Στα ίχνη της ελληνικής ευθύνης. Η ελληνική επανάσταση και ο αντισημιτισμός 1760-1864 | Digging up the greek responsibility. The national revolution and antisemitism, 1760-1864

Μια ιστορία του ελληνικού κράτους, μια ιστορία των εβραίων στο ελληνικό κράτος, μια ιστορία του αντισημιτισμού. Η πρώτη είναι γραμμένη από πατριώτες ιστορικούς. Απαιτείται σκάψιμο, ανάγνωση πίσω από τις γραμμές, καχυποψία απέναντι στις κυρίαρχες ερμηνείες. Η δεύτερη, η ιστορία των εβραίων, δεν υπάρχει καν. Ελάχιστες/οι μη-εβραίοι ακαδημαϊκοί έχουν ασχοληθεί με το παράξενο αυτό φρούτο. Η τρίτη, η ιστορία του αντισημιτισμού, μην το ψάχνετε. Δεν υπάρχει γιατί βέβαια στην ελλάδα δεν υπάρχουν μειονότητες και άρα ούτε ρατσισμός. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά από αντικρατική, αντιφασιστική σκοπιά.

A history of the greek state, a history of the jews in the greek state, a history of antisemitism. The first one is written by nationalist historians. We need to dig, to read between the lines, to be suspicious against mainstream interpretations. The second one, the history of jews, does not even exist. Just a handful of non-jewish academics have ever dealt with that ‘strange fruit’. The third one, the history of antisemitism, do not even bother to ask. It does not exist because apparently in greece ‘there are no minorities’ and likewise ‘there is no racism’! All these will be discussed from an anti-state and antifascist point of view.

Παρουσιάζεται από | presented by: 0151, http://0151.espivblogs.net/

Το 0151 είναι ένα αντιφασιστικό περιοδικό ενάντια στην ελληνική εμπειρία που γράφεται και διανέμεται από άτομα και συλλογικότητες τρεις φορές το χρόνο από το 2013.

0151 is an antifascist zine against greek reality, written and distributed by individuals and groups thrice a year since 2013.

18:30-20:00_Eφημερίδα Δρόμου ΆΠΑΤΡΙΣ: Να πάρουμε την αντιπληροφόρηση στα χέρια μας! Παρουσίαση της πανελλαδικής δομήςστόχοι και προοπτικές του εγχειρήματος | APATRIS, street newspaper: Lets take the information in our hands! Presentation of the project- goals and perspectives

Θα ξεκινήσουμε με μια ιστορική αναφορά για το πώς ξεκίνησε το εγχείρημα και την εξέλιξή του σε πανελλαδική δομή και θα περιγράψουμε τον τρόπο λειτουργίας και τις βασικές αρχές του. Θα αναφερθούμε στις εκδόσεις Άπατρις, στο site καθώς και στην αραβόφωνη έκδοση. Τέλος, θα επικεντρωθούμε στον ρόλο τόσο της εφημερίδας όσο και των διάφορων δομών αντιπληροφόρησης ως εργαλείων του κινήματος, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με το πώς όντως θα πάρουμε την αντιπληροφόρηση στα χέρια μας στη δεδομένη ιστορική κοινωνικοπολιτική συγκυρία, αναζητώντας τρόπους και επισημαίνοντας τη σημασία της δικτύωσης και των αδιαμεσολάβητων σχέσεων μεταξύ των κινημάτων και των συντρόφων στο βαλκανικό χώρο αλλά και γενικότερα.

We will begin with an historical reference on how the project started and how it evolved the last seven years. We will be describing some technical parts on how it works and the basic values it is all built on. We will also refer to our book editions, the new site we have and the arabic edition of the newspaper. Finally, we are going to focus on the importance and need of the specific project and other diy means of information, as a tool of the radical movents at the current political scene in the Balkan region and further more.

Παρουσιάζεται από | presented by: Άπατρις | Apatris, http://apatris.info/

Η Άπατρις είναι μια αναρχική εφημερίδα χωρίς αντίτιμο που εκδίσεται κάθε 2 μήνες σε τιράζ 15.000 αντίτυπα. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί στη βάση 7 τοπικών συντακτικών ομάδων.

Apatris, is a free-press anarchist newspaper edition published every two months at a circulation of 15.000 pcs. It is a nationwide project and it works with the participation of seven editorial teams all over Greece.

20:00-21:30_Αναρχική επιθεώρηση από τα βαλκάνια ANTIPOLITIKA. Παρουσίαση του 1ου τεύχους με θέμα τον Aντιμιλιταρισμό | Antipolitikaanarchist journal from the balkans. Presentation of the first issue about Antimilitarism

H Antipolitika είναι μια νέα αναρχική δίγλωσση επιθεώρηση, που εκδίδεται στα σερβοκροατικά και στα αγγλικά. Ξεκίνησε από συντρόφους/ισσες από το Βελιγράδι και το Ζάγκρεμπ, με σκοπό να περιλάβει και άλλον κόσμο από τα Βαλκάνια και ακόμα παραπέρα. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως στα βόρεια Βαλκάνια οι αναρχικές/αντιεξουσιαστικές θεωρήσεις δεν είναι πολύ αναπτυγμένες και διαφοροποιημένες από τις αριστερές θεωρήσεις. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναπτύξουμε μια αναρχική/αντιεξουσιαστική οπτική, σαν μια αντανάκλαση των πρακτικών μας, και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε το κίνημα στα Βαλκάνια. Η Antipolitika θα περιλαμβάνει τοπικά θέματα με συνεισφορές από άτομα και ομάδες από τα Βαλκάνια και ακόμα παραπέρα. Στο 10ο Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου θα παρουσιαστεί η αγγλική έκδοση του 1ου τεύχους αναφορικά με τον Αντιμιλιταρισμό.

Antipolitika is a new anarchist bilingual journal (with issues in English and Serbo-Croat) initiated by comrades from Belgrade and Zagreb, but with an idea to involve more people from the Balkans and other places. We came to the conclusion that in the northern Balkans the anarchist/anti-authoritarian perspectives are not very developed and differentiated from the leftist ones. This is an attempt to develop an anarchist/anti-authoritarian perspective, as a reflection of our practice, and in that way to help develop the movement in Balkans. Antipolitika will have topical issues with contributions from individuals and groups from the Balkans and beyond. At the 10th Balkan Anarchist Bookfair, we will present the English language version of our first issue. The theme of the first issue is Anti-militarism.

Παρουσιάζεται από | presented by: Antipolitika

21:30-23:00_ Η αριστερά της Δύσης και οι πολιτικές ΜΜΕ της Ρωσίας στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία | Western Left and media politics of Russia
in context of war in Ukraine

Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία επένδυσε τεράστια ποσά σε ΜΜΕ και ομάδες ακτιβιστών που θα αντιπροσώπευαν της δική της οπτική και θα υποστήριζαν τις πολιτικές τις στη Δύση. Τώρα η Ρωσία δρέπει κάποιους καρπούς. Μια ευρεία γκάμα αριστερών, ακόμα και αναρχικών, ομάδων μετατράπηκε στο χωνί αναπαραγωγής της προπαγάνδας του ρωσικού κράτους. Η Ρωσία μοιάζει κάποιες φορές να ικανοποιεί τις ελπίδες όλου του πολιτικού φάσματος: από τους αριστερούς ως τους υπερ-συντηρητικούς και από τους αντιφασίστες έως τους παραδοσιακούς φασίστες… Πως είναι αυτό δυνατό; Τι αφηγήσεις επιστρατεύονται και ποιες από αυτές είναι οι πιο ελκυστικές; Πως σχετίζονται με την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Αντιφασισμό, το Ψυχρό Πόλεμο, τη σύγχρονη αποικιοκρατία των ΜΜΕ;

In the recent years, Russia has invested massive amounts in media and activist groups that would represent its perspective and support its politics in the West. Now Russia is reaping some fruit. A wide range of leftist and even anarchist groups became a mouthpiece for distributing the propaganda of the Russian state. Russia sometimes seems to fulfill the hopes of all the political spectre – from leftists to ultraconservatives, from antifa to traditional fascists… How is this possible? What narratives are used and which of them are the most attractive? What does it all have to do with the history of WWII, Antifascism, Cold War and modern media-colonialism?

Παρουσιάζεται από | presented by: αναρχικό σύντροφο από Ρωσία | an anarchist comrade from Russia

23:00-…_ BAR


Παρασκευή, Friday 24/06/2016

17:00-17:30_ NoBorder Camp 2016, Θεσσαλονίκη, 15-24 Ιούλη | NoBorder Camp 2016, Thessaloniki, July 15-24

Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες κατά τη μετακίνησή τους από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη αμφισβήτησαν έμπρακτα τον ρόλο των συνόρων και των κρατικών και υπερκρατικών πολιτικών. διέσχισαν σύνορα χαράσσοντας διαδρομές αλληλεγγύης και ιχνηλατώντας πράξεις και χειρονομίες χειραφέτησης. Η ίδια η κίνηση των μεταναστριών και μεταναστών με την επινοητικότητα και ευρηματικότητά της αναδεικνύει ότι οι επιθυμίες, οι κοινωνικές σχέσεις και τα όνειρα δε φυλακίζονται αλλά έχουν τη δύναμη να υπερβαίνουν σύνορα και φράχτες.Τους τελευταίους μήνες αλληλέγγυοι και μετανάστες έχουν συναντηθεί μέσα στο καλειδοσκόπιο της κρίσης. Οι παραπάνω συναντήσεις και αγώνες κρίνουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν, να αποκτήσουν συγκεκριμένες δομές και να αντιπροτείνουν με σαφήνεια το νόημα της συντροφικότητας και του μοιράσματος. Για όλους τους λόγους του κόσμου θεωρούμε κρίσιμη τη διοργάνωση ενός διεθνικού No Border Camp αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Migrants moving from Africa and the Middle East towards Europe have challenged and fought against borders and national and supranational policies in practice. During the last months, hundreds of thousands of populations have crossed borders, and the movements for solidarity and emancipation are flourishing. The migrants’ movement with all its inventiveness and ingenuity proves that desires, social relationships and dreams cannot be imprisoned. In the last few months, immigrants and people in solidarity with them have met within and beyond the kaleidoscopic fields opened by the crisis. We believe that meetings and struggles should be encouraged, should acquire steady and lasting structures and reinvent companionship and sharing. For so many reasons, we think it’s crucial that we organize an international No Border Camp in Thessaloniki.

Παρουσιάζεται από | presented by: διοργανωτική συνέλευση NoBorder2016 | organizing assembly of NoBorder2016, http://noborder2016.com/

17:30-19:30_Η εμπειρία της κατάληψης Ορφανοτροφείοαπό τις αυτοοργανωμένες δομές στέγασης στις κοινότητες αλληλεγγύης και αγώνα | The experience of Orfanotrofeio squat – from self-organized housing structures to communities of solidarity and struggle

Το Ορφανοτροφείο καταλήφθηκε στις 5 Δεκέμβρη του 2015, αμέσως μετά το κλείσιμο των συνόρων για τους περισσότερους από όσους ήθελαν να τα περάσουν. Τα ευρωπαϊκά κράτη έκαναν τότε μια μια πρώτη διάκριση και ξαφνικά άρχισαν να αντιμετωπίζονται μόνο οι Σύροι, οι Ιρακινοί και οι Αφγανοί ως “νόμιμοι”. Φυσικά, αυτό άλλαξε, όταν το αποφάσισαν οι ίδιες κυβερνήσεις, και σύντομα όλοι έγιναν “παράνομοι”. Αυτές είναι οι ίδιες κυβερνήσεις, τα ίδια κράτη που συμμετέχουν στους πολέμους, τους σκοτωμούς και την εξαθλίωση σε όλο τον κόσμο, και που τώρα αποφάσισαν ότι τα σύνορα της Ευρώπης πρέπει να γεμίσουν με πτώματα ανθρώπων που προσπαθούν να τα περάσουν. Χρειαζόμασταν τότε, και εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε και τώρα, ένα ελεύθερο χώρο για τους μετανάστες. Ένα χώρο ελεύθερο από το κράτος και την αστυνομία του, χωρίς στρατό, χωρίς καταπίεση, χωρίς τη «φιλανθρωπία» των ΜΚΟ και χωρίς εξευτελισμούς. Πολύ περισσότερο, χρειαζόμασταν, και ακόμα πρέπει να τον δημιουργήσουμε, έναν χώρο απαλλαγμένο από όλα τα είδη ρατσισμού, φασισμού, εκμετάλλευσης και βίας. Έναν χώρο αλληλεγγύης, σεβασμού και φροντίδας, έναν χώρο που αποτελεί προϋπόθεση ώστε η αντίσταση να είναι πραγματική, μακροχρόνια και αποτελεσματική. Είναι μια προϋπόθεση για την επιβίωση.

Orfanotrofio was occupied in December 5, 2015, immediately after the border was blocked to most people wanting to cross. European States made a first distinction back then and suddenly only treated the Syrians, Iraqis and Afghanis as “legal”. Of course, when the governments decided to, this changed, and soon everyone was “illegal”. These are the same governments, the same States, the same regime that participates in wars, killing and impoverishment, and chooses to keep the borders of Europe full of corpses.We needed, and still need, to create a free space for migrants. A space free of the State and its police, with no army, free of repression, free of “charity” NGOs and free of humiliation. More importantly we needed, and still need to create a space free of all racism, fascism, exploitation and violence. A space of solidarity, respect and care, which is a precondition for resistance and struggle to be real, long-term and effective. It is a precondition for survival.

Παρουσιάζεται από | presented by: Ορφαντροφείο | Orfanotrofio, https://www.facebook.com/katalipsistegismetanastonorfanotrofeio/

19:30-21:30_Πληθυσμοί στο στόχαστροTargeted Populations

Παρουσίαση του βιβλίου: “Πληθυσμοί στο Στόχαστρο – μιλιταρισμός/κράτος έκτακτης ανάγκης / πολεμικά δόγματα / ανθρωπισμός / μετανάστες. Το παράδειγμα της Λέσβου”. Συζήτηση πάνω στη νέα έκδοση, αποτέλεσμα συν-δημιουργίας των ομάδων Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης (Αθήνα) και Musaferat, ομάδα ενάντια στα κέντρα κράτησης (Λέσβος), σχετικά με τη μετανάστευση και τη στρατιωτική διαχείρισή της.

The event will be about presenting the book: “Targeted Populations – militarism / state of emergency / war doctrines / humanitarianism / immigrants. The example of Lesvos.” Discussion will follow around the issues that arise. The aforementioned publication is a result co-created by the teams of Initiative for Total Army Objection and Group against Detention Centers, Musaferat, regarding the immigration issue and its militarized management.

Παρουσιάζεται από | presented by: Πρωτοβουλία για την Ολική Άρνηση Στράτευσης & Musaferat | Initiative for Total Army Objection & Musaferat, http://olikiarnisi.espivblogs.net/ & http://musaferat.espivblogs.net/

 

22:00_Θεατρική παράσταση “ΤΣΙΡΙΑΔΑ ἔπος γελοῖον” | Theatrical actTSIRIADA, a comic epos

Όταν η αδικία έγινε θεσμός, ο Τσίρης πρόγονος, για να μην τον πνίξει το κλάμα, άρχισε να γελά και προσπαθεί να κάνει και τους συνανθρώπους του να γελούν. Αν και συχνά αυτοί που τον βλέπουν αντί να γελούν κλαίνε. Ίσως γιατί καταλαβαίνουν πως η μάσκα του κωμικού είναι φτιαγμένη από τα συντρίμμια της αδικίας.

Εμπνευσμένοι από την παράδοση των τροβαδούρων, μέσα από τραγούδια κι ιστορίες, οι Τσιριτσάντσουλες αφηγούμαστε την ιστορία του γένους μας: των τρελών, των κωμικών, των παλιάτσων, των γελωτοποιών. Ατάκτως στρατευμένοι καλλιτέχνες του λαϊκού θεάτρου, αντλούμε το υλικό μας από τους μύθους και τις παραδόσεις του λαού για να μιλήσουμε για την αιώνια πάλη του δικαίου με το άδικο και την προσδοκία των λαών για μια ζωή με ελευθερία και δικαιοσύνη.

After the institution of injustice, our Tsiri ancestor, in order to avoid weeping, started to laugh and tries to make fellow humans laugh too. However, those who watch him rather weep than laugh. Maybe they understand that the comic’s mask is made of the fragments of injustice.

Inspired by the troubadour tradition, through songs and stories, Tsiritsantsoules narrate the histoy of our kind: fools, comics, clowns, jesters. As popular theater guerrila artists we get our stories from the myths and folk traditions to talk about the eternal fight between justice and injustice and the hopes of the peoples of the world for freedom and justice.

Παρουσιάζεται από | presented by: Τσιριτσάντσουλες | Tsiritsantsoules, http://tsiritsantsoules.gr/


Σάββατο, Saturday 25/06/2016

12:00_ Διεθνιστική Διαδήλωση, περιφέρεια | Internationalist Demonstration, central square

Εμπρός για Βαλκάνια απαλλαγμένα από έθνη, κράτη, θρησκείες, στρατούς, σύνορα, πατριαρχία, καπιταλισμό // φέρτε τα πανό και τις σημαίες σας, φωνάξτε συνθήματα στη γλώσσα σας!

Common struggles for Balkans free from nations, states, religions, armies, borders, patriarchy, capitalism // bring your banners and your flags, shout slogans in your mothertongue!

17:00-18:30_ Μετατρέποντας τα βαλκανικά αναρχικά δίκτυα σε εργαλείο αγώνα | Making balkan anarchist networks into a tool of struggle

Παρουσιάζεται από | presented by: Ομοσπονδία για την Ανρχική Οργάνωση – FAO (Σλοβενία/Κροατία) | Federation for Anarchist OrganisationFAO (Slovenia/Croatia), http://www.a-federacija.org/

 

18:30-20:00_ Γυναίκες της Αναρχίας, εκδόσεις Πανοπτικόν | Women of Anarchy, Panopticon

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να σπάσει τη σιωπή και να επιτρέψει σε κάποιες από τις κορυφαίες στοχάστριες και αγωνίστριες του ριζοσπαστικού χώρου ν’ ακουστούν, μιας που το κυρίαρχο στερεότυπο περί αναρχισμού από τη μια και η συνεχιζόμενη ακόμα και σήμερα ανόητη αντίληψη περί «ασθενούς φύλου» από την άλλη τις κρατούν απομονωμένες, άγνωστες στους πολλούς, στην καλύτερη περίπτωση στο περιθώριο και στη σκιά των αντρών ομολόγων τους. Ανάμεσα, λοιπόν, στις γυναίκες που εδώ παρουσιάζονται βρίσκονται κάποια από τα πιο δυνατά μυαλά που ενεπλάκησαν στις μεγάλες κοινωνικές διεργασίες κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, και ανθολογούνται μερικά από τα ομορφότερα και πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα του αναρχισμού. [συλλογικό, ανθολόγηση-επιμέλεια Γιώργος Μπουρλής, Θεσσαλονίκη 2016]

This anthology of texts by anarchist women from all over the world spanning the 19th to the 20th centuries offers important insights into the depth of their analysis, as well as the political initiatives taken by women at significant historical moments. Chinese or American, Jewish or French, seamstresses or teachers, soap-vendors or publishers or both, these women addressed their subject matter in a way that transcends bourgeois feminism, liberal human rights discourses and identity politics. [G. Bourlis (ed.), Thessaloniki 2016]

Παρουσιάζεται από | presented by: Πανοπτικόν | Panopticon, http://www.panopticon.gr/

 

20:00-21:30_ Μικρη εισαγωγή στο Κόσοβο: κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση, από μια αναρχοσυνδικαλιστική προσέγγιση | A short introduction to Kosova: Social, political and economic situation and anarchosyndicalist approach

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη γενική περιγραφή της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στο Κόσοβο, μια μετά-πολεμική κοινωνία κάτω από νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, δεξιόστροφες πολιτικές και την επιρροή διεθνών συμφερόντων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο απαντάμε ως αναρχοσυνδικαλιστές στην τρέχουσα κατάσταση.

This presentation will be focused on giving a general description of political, social and economic situation in Kosova, a post-conflict society under the neo-liberal reforms, right wing politics and influence of international interests, and our response as anarcho-syndicate to the current situation.

Παρουσιάζεται από | presented by: GASP, Αναρχοσυνδικαλιστική Ομάδα Πρίστινα | GASP, Anarcho-Syndicalist Group of Prishtina

22:00-…_ Hip Hop Live & open mics: RENOVATIO

Revolutionary Hard Core Rap – Ragga / Albania


Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ | During the Festival

1) _ Η αντιφασιστική δράση στα Ιωάννινα (2007-2014) | Antifascist Action in Ioannina (2007-2014)

Η πρόσφατη ιστορία (2007-2014) του αντιφασιστικού κινήματος των Ιωαννίνων μέσα από μια έκθεση αφισών, φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού.

Από μικρούς μας μάθανε ότι η ιστορία είναι μία και είναι αυτή που διδάσκεται στις αίθουσες του σχολείου και γράφεται στα βιβλία των διανοούμενων. Μια ιστορία αποχρωματισμένη από την ταξική πάλη και τον καθοριστικό της ρόλο. Η ομάδα “ενάντια στη λήθη” στόχο έχει να διαψεύσει αυτή την οπτική της ιστορίας και στον αντίποδα να δημιουργήσει μια αφήγησή της με εργαλείο την ταξική ανάλυση. Μία αφήγηση για να κρατήσουμε στις μνήμες μας τις ήττες και τις νίκες του αντιεξουσιαστικού κινήματος. 

The recent history (2007-2014) of the antifascist movement in the city of Ioannina seen through an exhibition of posters, photographs and audio-visual material.

Since we were kids we’ve learnd that history is the one and only that is teached at school and is written in the intellectuals’ books. A history dιscolored from any form of class war. The group of “enantia sti lithi” (against oblivion) aims to contradict this view of history and to create a version of it using the tool of class analysis. A version that will help us hold into our memories the defeats and the victories of the antiauthoritarian movement.

Παρουσιάζεται από | presented by: Ενάντια στη Λήθη | Against Oblivion, http://esl.radio-i.org/

2) _ Σύγχρονα κινηματικά εγχειρήματα και δομές στον ελλαδικό χώρο | Existing squats and autonomous spaces in Greece

Ένα φωτογραφικό project σε εξέλιξη που ξεκίνησε το 2014 και αποτελείται από μια σειρά πορτρέτων από ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα στον ελλαδικό χώρο. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι το υγρό κολλόδιο (wet plate collodion), μια τεχνική του 19ου αιώνα, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφική μηχανή μεγάλου φορμά. Οι φωτογραφίες είναι απευθείας εκτύπωση σε γυάλινες πλάκες (αμβροτυπία).

An ongoing photographic project which begun in 2014 and consists portraits of people who participate in squats and social centres in Greece. The photographs were made with a large-format camera using the wet-plate collodion process, which was invented it the 19th century. The photographs are direct positive on glass plates (ambrotypes).

3) _ Προβολές Βίντεο | Video Projections


Χρήσιμες Πληροφορίες | Useful Infos

1) _Βροχή | Rain

Σε περίπτωση βροχής το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εντός του Ελευθεριακού Εργαστηρίου F451 (Τσακάλωφ 20, περιοχή Άλσος)

In case of rain the festival will take place inside Libertarian Laboratory F451 (20 Tsakalof st., near Alsos Park)

2) _Τροφή | Food

Αυτοοργανωμένη κουζίνα όλες τις μέρες του φεστιβάλ εντός του Ελευθεριακού Εργαστηρίου F451 (Τσακάλωφ 20, περιοχή Άλσος). Πέμπτη και Παρασκευή 12:00-14:00. Σάββατο 14:00-16:00.

Selforganised kitchen during the festival inside Libertarian Laboratory F451 (20 Tsakalof st., near Alsos Park). Thursday and Friday 12:00-14:00. Saturday 14:00-16:00.

3) _Φωτογραφίες | Photos

Οι άνθρωποι που οργανώνουμε και συμμετέχουμε στο φεστιβάλ δεν επιθυμούμε τη φωτογράφηση μας, τόσο για λόγους αυτοπροστασίας, όσο και για προσωπικούς λόγους. Παρακαλούμε σεβαστείτε το! Η διοργάνωση θα φροντίσει για την καταγραφή και γενικές εικόνες του φεστιβάλ θα δημοσιευθούν από εμάς στην ιστοσελίδα μας: bab2016.gr

All people that organize and participate in this festival don’t want to be filmed, both for reasons of self-protection and personal reasons. Please respect that! The organizing assembly will take care about it and general images will be uploaded by us in our website: bab2016.gr