Καλεσμα/Call

cropped-BAB2016-logo.jpg

ελληνικά | english | srpskohrvatski | italiano | română | македонски


10ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ Ιωάννινα 23-25 Ιουνίου 2016, Άλσος

Το Βαλκανικό Αναρχικό Φεστιβάλ Βιβλίου (Balkan Anarchist Bookfair) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) το 2003. Έκτοτε πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη των Βαλκανίων. Ακολούθησαν το 2005 το Ζάγκρεμπ (Κροατία), το 2008 η Σόφια (Βουλγαρία), το 2009 η Θεσσαλονίκη (Ελλάδα),το 2010 το Ζρένιανιν(Σερβία),το 2011 τα Σκόπια (Μακεδονία) , το 2013 η Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), το 2014 το Μόσταρ (Βοσνία – Ερζεγοβίνη) και το 2015 το Ζάνταρ (Κροατία). Το 10ο κατά σειρά φεστιβάλ θα γίνει στα Ιωάννινα από 23 έως 25 Ιουνίου 2016.

Σκοπός του φεστιβάλ, πέρα από τη διάθεση και ανταλλαγή έντυπου υλικού, είναι να φέρει κοντά συλλογικότητες και άτομα του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού/αυτόνομου χώρου από διαφορετικές χώρες, να ανοίξουν συζητήσεις για θέματα που αφορούν τον κοινωνικό και ταξικό ανταγωνισμό, να γίνει ανταλλαγή ιδεών/πρακτικών/μεθόδων, με απώτερο στόχο τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το τελευταίο διάστημα, τα κράτη της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Ευρώπης στρατιωτικοποιούνται με πρόσχημα την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Παράλληλα, ο εθνικισμός βρίσκει εύφορο έδαφος ανάπτυξής. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανάγκη για επικοινωνία και συντονισμό δομών που προωθούν τη διεθνιστική αλληλεγγύη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Προς αυτή την κατεύθυνση επιθυμούμε να συμβάλει το φετινό ΒΑΒ.

Στα Ιωάννινα ο α/α/α χώρος έχει έντονη παρουσία για πάνω από μια δεκαετία, με συμμετοχή στους αντιφασιστικούς, αντιμιλιταριστικούς, εργατικούς, φοιτητικούς και κοινωνικούς αγώνες. Στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην πανεπιστημιούπολη, δραστηριοποιείται πληθώρα συλλογικοτήτων και λειτουργούν καταλήψεις, κοινωνικά κέντρα και καταλήψεις στέγης.

Η πόλη των Ιωαννίνων έχει μια τυπική βαλκανική ιστορία. Πολυεθνική και πολυθρησκευτική έως τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάνει το μουσουλμανικό της πληθυσμό κατά τις εξαναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923 με τη συνθήκη της Λωζάνης. Το 1945 η εβραϊκή κοινότητα της πόλης εξολοθρεύεται σχεδόν ολοκληρωτικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η πολιτική των καθαρά εθνικών κρατών άφησε στα Ιωάννινα, όπως δυστυχώς και σε άλλους τόπους της Βαλκανικής, το ανεξίτηλο καταστροφικό της σημάδι.

Ελάτε και υποστηρίξτε αυτό το φεστιβάλ με αλληλεγγύη και συμμετοχή!

Εάν δε μπορείτε να έρθετε στο φεστιβάλ βιβλίου, θα μπορούσατε να στείλετε κάποιες δωρεάν εκδόσεις, αφίσες και άλλο υλικό. Επίσης θα μπορούσατε να στείλετε βιβλία και άλλες εκδόσεις προς πώληση. Εμείς θα οργανώσουμε ένα χώρο για όλους εσάς που δε μπορείτε να έρθετε, αλλά παρόλα αυτά επιθυμείτε να παρουσιάσετε τη δουλειά σας στο φεστιβάλ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο mail για λεπτομέρειες, διεύθυνση αποστολής υλικού κλπ.

Συμμετοχή:

Για να μας βοηθήσετε να οργανώσουμε το φεστιβάλ βιβλίου και να ολοκληρώσουμε εγκαίρως το πρόγραμμα, θα θέλαμε να επικυρώσετε το συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατό. Το e-mail μας είναι:
Ελάτε σε επαφή και ενημερώστε μας για τον τρόπο που θα θέλατε να συμμετέχετε. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις, ενώ καλωσορίζουμε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. Επίσης ενημερώστε μας εάν χρειάζεστε φιλοξενία. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές , αλλά χρειαζόμαστε όλες τις λεπτομέρειες το συντομότερο.

Κάποιες από τις λεπτομέρειες που χρειαζόμαστε από εσάς:

 1. Ερωτήσεις για όλους τους καλεσμένους που έρχονται εκτός Ιωαννίνων:
  • πως θέλετε να συμμετέχετε;
  • θα θέλατε να κάνετε μια παρουσίαση, ένα workshop ή μια συζήτηση στο φεστιβάλ βιβλίου;
  • χρειάζεστε βοήθεια για τη διαμονή σας;
  • Χρειάζεστε οικονομική στήριξη για τη μετακίνηση σας;
 2. Εάν χρειάζεστε έναν πάγκο έκθεσης:
  • πόσο μεγάλος θα πρέπει να είναι;
  • θέλουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για εσάς. Τρόπος επικοινωνίας, τι βιβλία/εκδότες διακινείτε (όχι λίστα των εκδόσεων, απλά λίγες πληροφορίες…)

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ, το πρόγραμμα και λοιπό υλικό:
www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

Εμπρός για Βαλκάνια απαλλαγμένα από
έθνη, κράτη, θρησκείες,
στρατούς, σύνορα, πατριαρχία, καπιταλισμό


10th Balkan Anarchist Bookfair Ioannina 23-25 June 2016, Alsos Park

The Balkan Anarchist Bookfair was first organized in Ljubljana (Slovenia) in 2003. Since then, it has been taking place almost every year in different cities across the Balkans. After Ljubljana in 2003, the locations that followed include Zagreb (Croatia) in 2005, Sofia (Bulgaria) in 2008, Thessaloniki (Greece) in 2009 , Zrenjanin (Serbia) in 2010 , Skopje (Macedonia) in 2011, Ljubljana (Slovenia) in 2013, Mostar (Bosnia-Herzegovina ) in 2014 and Zadar (Croatia) in 2015. This year, the 10th consecutive festival will take place in in Ioannina (Greece) from the 23th until the 25th of June 2016.

Beyond the disposal and exchange of printed material, the aim of the festival is to bring together people and groups from different countries who are active within structures of the anarchist/anti-authoritarian/autonomous movement, and provide them the opportunity to discuss over subjects related to social- and class struggles, to exchange ideas/practices/methods, with the final goal to establish/ tighten solidarity bonds among participants.

Lately, the Balkan states, in as much as the East European ones, have started getting increasingly militarized, under the pretext of the urgency of controlling migrant- and refugee “flows” towards Europe. In the meantime, a fertile ground is paved for nationalism to thrive. It is in those times that the need for communication and coordination of structures that promote internationalist solidarity becomes stronger than ever. It is in that direction that we desire this year’s B.A.B to contribute.

The a/a/a movement has had a strong presence in the town of Ioannina for over a decade now, with participation in antifascist, antimilitarist, working class, student and social struggles. Downtown, but also at the university campus, various groups are active and there are a lot of squats and social centers.
The very history of the town of Ioannina is a typical balkan one. Multicultural and multi-religious until WWI, it lost it’s muslim population during the compulsory population exchanges between Greece and Turkey in 1923, upon the Lausanne treaty. In 1945 already, the Jewish community of the city was almost completely eliminated after being deported in concentration camps. Hence, the -so called- policy of national cleansing has left in Ioannina, as unfortunately in other places of the Balkans, its indelible marks of disaster.

For those reasons and many more to be discovered on the spot, we invite you to actively support our festival with your solidarity participation.

If you are not able to come in person to the bookfair, you could still send us some free-of-charge publications, posters and other material. Moreover, you could send us books and other publications for sale. We can have a book stall for all of you who can’t come but would however like to have their work presented at the festival. Please, contact us under the mail address cited underneath for details, shipping address, etc.

Participation:

In order to help us organize the bookfair and complete the program in time we would like you to confirm your participation as soon as possible.

Contact us and inform us for the way you would like to participate. Here are some questions, though we encourage any further suggestions from you. Please let us know if you need a sleeping place. There are a lot of alternatives but we are going to need all the details as soon as possible.

Some of the details we need from you:

 1. Questions for all the guests that comes from abroad:
  • how would you like to participate?
  • would you like to do a presentation, a workshop or a conversation at the bookfair?
  • Do you need any help with your accommodation?
  • Do you need financial support for your transportation?
 2. If you need an exhibition stand:
  • what should its approximate dimensions be?
  • We need some basic information about you, such as: contact, what books/publishers you distribute [not list, just short info] etc

More info about the Bookfair, the program and other material:
www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

Common struggles for Balkans free from
nations, states, religions, armies, borders, patriarchy, capitalism


10. Balkanski anarhistički sajam knjiga Ioannina,
23. – 25. 6. 2016., park Alsos

Balkanski anarhistički sajam knjiga prvi put je organiziran u Ljubljani (Slovenija) 2003. godine. Od onda se održava skoro svake godine u različitim gradovima Balkana. Nakon Ljubljane 2003., mjesta koja su usljedila su: Zagreb (Hrvatska) 2005., Sofija (Bugarska) 2008., Solun (Grčka) 2009., Zrenjanin (Srbija) 2010., Skopje (Makedonija) 2011., Ljubljana (Slovenija) 2013., Mostar (Bosna i Hercegovina) 2014., Zadar (Hrvatska) 2015. Ove godine, 10. za redom festival će se održati u Ioannini (Grčka) od
23. do 25. 6. 2016. godine.

Osim distribucije i razmjene tiskanog materijala, cilj festivala je okupiti ljude i grupe iz različitih zemalja koji/e su aktivni unutar struktura anarhističkog/antiautoritarnog/autonomnog pokreta, i pružiti im mogućnost diskusije na teme vezane uz društvenu i klasnu borbu, razmjenu ideja/praksi/metoda, s krajnjim ciljem da se postave/ojačaju solidarne veze među sudionicima/cama.

U zadnje vrijeme, u balkanskim zemljama, podjednako kao i u istočnim balkanskim zemljama, dolazi do pojačane militarizacije pod izlikom hitnosti kontroliranja migrantskih i izbjegličkih tokova prema Europi. U međuvremenu, utaban je put za za bujanje nacionalizma. Upravo u ovakvim vremenima je potreba za komunikacijom i koordinacijom struktura koje promoviraju međunarodnu solidarnost veća no ikad. Želimo da ovogodišnji
BASK doprinese u ovom smjeru.

Anarhistički/antiautoritarni/autonomni pokret je snažno prisutan u Ionanini preko deset godina, kroz sudjelovanje u antifašističkoj,
antimilitarističkoj, radničkoj, studentskoj i socijalnoj borbi. U centru grada, ali i na sveučilišnom kampusu, aktivne su različite su grupe te postoji mnogo skvotova i društvenih centara. Sama povijest grada Ioannine je tipično balkanska. Multikulturalni i multireligijski do I. svjetskog rata, izgubio je svoju muslimansku populaciju tijekom prisline razmjene populacija između Grčke i Turske 1923. godine, do sporazuma u Lausanneu. Do 1945. je židovska populacija, nakon deportacija u koncentracijske logore, bila gotovo potpuno eliminirana. Stoga je u Ioannini tzv. politika etničkog
čišćenja, kao nažalost i u drugim zemljama Balkana, ostavila svoje
neizbrisive tragove.

Zbog ovih razloga, ali i mnogo drugih koje ćeš otkriti na licu mjesta,
pozivamo te da aktivno podržiš naš festival svojim solidarnim sudjelovanjem.

Ako ne možeš osobno doći na festival, možeš nam ipak poslati neke besplatne publikacije, plakate i druge materijale. Također nam možeš poslati knjige i druge publikacije za prodaju. Možemo postaviti štand za sve vas koji ne možete doći, a htjeli bi pokazati svoj rad na festivalu. Kontaktiraj nas putem mail adrese koja je navedena, oko detalja, slanja, adrese i slično.

Sudjelovanje:

Kako bi organizirali i završili program na vrijeme bilo bi dobro da
potvrdiš svoje sudjelovanje što prije.

Kontaktiraj nas i javi nam način na koji želiš sudjelovati. Ovdje su neka pitanja, iako te podržavamo u vlastitim prijedlozima. Javi nam ako trebaš mjesto za spavanje. Ima puno mogućnosti, ali će nam detalji trebati što prije.

Neki detalji koje trebamo od tebe:

Pitanja za sve koji dolaze iz inozemstva:
Kako želiš sudjelovati?
Želiš li imati prezentaciju, radionicu ili diskusiju na sajmu?
Trebaš li pomoć oko smještaja?
Trebaš li financijsku pomoć oko puta?

Ako trebaš štand:

Koje su približne dimenzije?
Trebamo neke osnovne informacije o tebi kao: kontakt, koje knjige/izdavače distribuiraš (ne lista, samo ukratko) itd.

Više informacija o sajmu, programu i materijalima
www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

 


Decima Vetrina dell’editoria Anarchica dei Balcani (Balkan Anarchist Bookfair, B.A.B.)
Ioannina 23-25 giugno 2016, parco Alsos

Il primo Balkan Anarchist Bookfair è stato organizzato a Lubiana (Slovenia) nel 2003. Da allora, ha avuto luogo quasi ogni anno in diverse città in tutti i Balcani. Dopo Lubiana nel 2003, l’iniziativa si è tenuta a Zagabria (Croazia) nel 2005, a Sofia (Bulgaria) nel 2008, a Salonicco (Grecia) nel 2009, a Zrenjanin (Serbia) nel 2010, a Skopje (Macedonia) nel 2011, Lubiana (Slovenia) nel 2013, a Mostar (Bosnia-Erzegovina) nel 2014 e Zara (Croazia) nel 2015. Quest anno la decima edizione consecutiva si svolgerà a Ioannina (Grecia) dal 23 fino al 25 giugno 2016.

Oltre alla condivisione e allo scambio di materiale stampato, l’obiettivo della vetrina è quello di riunire persone e gruppi provenienti da diversi paesi che operano all’interno del movimento anarchico/ antiautoritario/ autonomo, per offrire l’opportunità di discutere di argomenti connessi alle lotte sociali e di classe, per scambiare idee / pratiche / metodi, con l’obiettivo finale di creare/ rafforzare legami di solidarietà tra i/le partecipanti.

Ultimamente gli Stati balcanici, così come quelli dell’Europa orientale, hanno iniziato a essere sempre più militarizzati, con il pretesto dell’emergenza di controllo dei migranti e dei “flussi” di rifugiati verso l’Europa. Nel frattempo, sono stati ricostituiti i presupposti per far prosperare il nazionalismo. E’ in questi momenti che la necessità di comunicazione e di coordinamento delle strutture che promuovono la solidarietà internazionalista diventa più forte che mai. E ‘in questa direzione che volgiamo contribuire quest’anno con l’organizzazione del B.A.B.

Per oltre un decennio il movimento anarchico/ antiautoritario/ autonomo è stato fortemente presente nella città di Ioannina, con la partecipazione nelle lotte antifasciste, antimilitariste, operaie, studentesche e sociali. In centro, ma anche presso il campus universitario, i vari gruppi sono attivi e si trovano anche numerosi squat e centri sociali.

La storia della città di Ioannina è quella tipica dei balcani. Multiculturale e multireligiosa fino alla prima guerra mondiale, ha perso la propia popolazione musulmana durante gli scambi di popolazione obbligatori tra Grecia e Turchia nel 1923, dopo il Trattato di Losanna. Già nel 1945, la comunità ebraica della città era stata quasi completamente eliminata dopo essere stata deportata nei campi di concentramento. Quindi la cosiddetta politica di pulizia nazionale ha lasciato a Ioannina, come purtroppo in altri luoghi dei Balcani, i segni indelebili del disastro.

Per questi motivi e molti altri da scoprire sul posto, vi invitiamo a sostenere attivamente il nostro festival con la partecipazione solidale.

Se non siete è in grado di venire di persona alla Vetrina del Libro, potete inviarci pubblicazioni gratuite, poster e altro materiale. Inoltre, potete inviare libri e altre pubblicazioni per la vendita. Possiamo avere una postazione coi i libri di tutti coloro che non possono essere presenti, ma desiderano tuttavia avere il proprio lavoro presentato al festival.

Vi chiediamo di contattarci all’indirizzo di posta che trovate di seguito per i dettagli, l’indirizzo di spedizione, ecc

Partecipazione:

Al fine di aiutarci ad organizzare la Vetrina del Libro (B.A.B.) e completare il programma in tempo vorremmo la conferma di partecipazione al più presto possibile.

Contattaci e di informarci del modo in cui desideri partecipare.

Qui trovi alcune domande, anche se incoraggiamo eventuali ulteriori suggerimenti da voi. Fateci sapere se avete bisogno di un posto per dormire. Ci sono molte alternative ma abbiamo bisogno di organizzarci appena possibile.

Alcuni dei dettagli di cui abbiamo bisogno da voi:

1. Domande per tutti gli ospiti che vengono dall’estero:
• Come ti piacerebbe partecipare?
• Desideri fare una presentazione, un workshop o una conversazione in fiera?
• Hai bisogno di aiuto per l’alloggio?
• Hai bisogno di un sostegno finanziario per il viaggio?

2. Se avete bisogno di uno stand espositivo:
• quali dovrebbero essere le sue dimensioni approssimative?
• Abbiamo bisogno di alcune informazioni base su di te, come ad esempio: il contatto, quali libri / editori distribuisci [non la lista, solo brevi informazioni] ecc

Maggiori informazioni sulla Fiera del Libro, il programma e altro materiale:

www.bab2016.gr
e-mail: bab2016@espiv.net

lotte comuni per liberare i Balcani dalle
nazioni, gli stati, le religioni, gli eserciti, le frontiere,
il patriarcato, il capitalismo


Anarhist Târgul de Carte de balcanica (balcanica Anarhist târgul decarte) a avut loc mai întâi la Ljubljana (Slovenia), în 2003. De atunci are loc aproape în fiecare an, într-un alt oraș din Balcani.
Acest lucru a fost urmat în 2005 la Zagreb (Croația), în 2008 Sofia
(Bulgaria), 2009 Salonic (Grecia), în 2010, în Zrenjanin (Serbia) 2011 Skopje (Macedonia), 2013 Ljubljana (Slovenia), al 2014 Mostar (Bosnia – Herțegovina) și în 2015, în Zadar (Croația). Al 10-lea festival consecutiv va avea loc în Ioannina 23 – 25 luna iunie în 2016.

Scopul festivalului, în afară de vânzarea și schimbul de publicații, este acela de a reuni colective și indivizi din anarhistă / anti-autoritar spațiul autonom / din diferite țări pentru a deschide discuții privind aspecte legate de antagonism sociale și de clasă, pentru a face schimb de idei / practici / metode, cu scopul de a crea legături de solidaritate între participanți.

In ultimul timp, țările din Peninsula Balcanică și Europa de Est
stratiotikopoiountai adresa de pretext pentru refugiați și fluxurile
de migrație către Europa. În același timp, naționalismul găsește teren fertil de dezvoltare. În acest climat, necesitatea unor structuri de comunicare și de coordonare pentru a promova solidaritatea internațională este mai mult decât oricând. În această direcție dorim să contribuim la BAB acestui an.

În Ioannina A / a / un spatiu are o prezență puternică de peste un
deceniu, cu implicarea în ANTIFASCISTE, anti-militariste, harnici,
studenți și lupte sociale. În centrul orașului, dar în campus, colectivele activi și varietatea operează genoflexiuni, centre
sociale și pãtrat de acoperiș.

Orașul Ioannina este o poveste tipic balcanică. Multietnic și
multiconfesional la primul război mondial, pierde populația
musulmană prin schimbul populație forțată între Grecia și Turcia
în 1923 cu Tratatul de la Lausanne. In 1945, comunitatea evreiască a
orașului a fost exterminată aproape în întregime în lagărele de concentrare. Politica statelor pur naționale a plecat din Ioannina,
din păcate, și în alte părți din Balcani, marca de neșters a
catastrofale.

Vino și să sprijine acest festivalcu solidaritate și participare!

În cazul în care nu puteți obține festival de carte, ai putea trimite unele gratuite publicații, afișe și alte materiale. Ai putea trimite, de asemenea, cărți și alte publicații de vânzare. Vom aranja un loc pentru toți dintre voi care nu se poate obține, dar cu toate acestea doresc să prezinte activitatea dumneavoastră la festival. Contactati-ne prin e-mail pentru detalii, materiale de
adresa de expediere, etc.

participare:

Pentru a ne ajuta să organizeze festivalul de carte și termina
programul la timp, ne-ar dori să confirme participarea cât mai
curând posibil. Noastre de e-mail este:
Intră în contact și să ne spui cum v-ar dori să participe. Iată
câteva întrebări, și salutăm orice informații suplimentare. De
asemenea, spune-ne dacă aveți nevoie de găzduire. Exista mai multe
alternative, dar avem nevoie de toate detaliile în curând.

Unele dintre detaliile de care avem nevoie de la tine:

Întrebări pentru toți oaspeții care ies de la Ioannina:

• modul în care doriți să participați?
• v-ar dori să facă o prezentare, un atelier sau o discuție în
cadrul festivalului de carte?
• au nevoie de ajutor pentru a rămâne?
• Ai nevoie de sprijin financiar pentru mișcarea ta?

În cazul în care aveți nevoie de un raport contor:

• Cât de mare ar trebui să fie?
• unele informații de bază ne-o dorim pentru tine. Cum de a
contacta, ce cărți / editori în mișcare (nici o listă de
publicații, doar câteva mai mult …)

Mai multe informații despre festival, programul și alte materiale:
www.bab2016.gr [1]
e-mail: bab2016@espiv.net

Forward Balcani liber
națiuni, țări, religii, armate,
frontiere, patriarhat, capitalismul


10ти Балкански анархистички саем на кинигата, Јанина, 23.06 – 25.06.2016 год, парк Алтос

Балканскиот анархистички саем на книгата прв пат беше организиран во Љубљана (Словенија) во 2003 година. Оттогаш се одржува скоро секоја година во различни градови низ Балканот. По Љубљана во 2003, следуваа Загреб (Хрватска) во 2005, Софија (Бугарија) во 2008, Солун (Грција) во 2009, Зрењанин (Србија) во 2010, Скопје (Македонија) во 2011, Љубљана (Словенија) во 2013, Мостар (Босна и Херцеговина) во 2014 и Задар (Хрватска) во 2015. Оваа година, 10тиот по ред фестивал ќе се одржи во Јанина (Грција) од 23ти до 25ти Јуни, 2016 год.

Покрај дистрибуцијата и размената на печатени материјали, целта на фестивалот е да собери луѓе и групи од различни земји кои се активни во рамките на анархистичкото/анти-авторитарното/автономоното движење, и да им даде можност за дискусија на теми поврзани со општествената и класната борба, размена на идеи/практики/методи, со крајна цел воспоставување/јакнење на солдинарните врски помеѓу учесниците/чките.

Во последно време, во балканските земји, исто како и во источно евроспките земји, започна да расте милитаризацијата, под изговор на итноста за контролирање на мигрантските и бегалските „текови“ кон Европа. Во меѓувреме, се создаде плодна почва за растење на национализмот. Токму во овие времиња потребата за комуникација и координација на структурите кои промовираат меѓународна солидарност не била никогаш посилна. Посакуваме овогодинешниот БАСК да придонесе во таа насока.

Анархистичкото/антиавторитарното/автономно движење е силно присутно во Јанина повеќе од 10 години, преку учество во антифашистичката, антимилитаристичката, работничка, студентска и општествена борба. Во центарот на градот, како и во универзитетскиот кампус, активни се различни групи и постојат многу сквотови и социјални центри. Историјата на градот Јанина е типично балканска. Мултикултурен и мултирелигиски до Првата светска војна, го губи своето муслиманско население за време на присилната размена на население помеѓу Грција и Турција во 1923 год, до Лозанскиот договор. Во 1945 год, по депортациите во концетрационите логори, градското евресјко населние било сокоро целосно елиминирано. Со тоа, така наречената политика на етничко чистење, како за жал и во многу други места на балканот, остави длабоки траги во Јанина.

Поради овие причини но и многу други кои ќе ги откриете на лице-место, ве покануваме активно да го поддржите нашиот фестивал со своето солидарно соучество.

Ако не можеш лично да дојдеш на саемот, сепак можеш да ни испратиш некои бесплатни изданија, плакати и други материјали. Исто така можеш да ни пратиш книги и дурги изданија за продажба. Можеме да поставиме штанд за сите оние кои нема да можат да дојдат но кои би сакале да ја претстават својата работа на фестивалот. Контактирај не во врска со деталите, адресата на испорака итн. преку емаил адресата која е наведена подолу.

Учество:

Со цел да ни помогнеш да го организираме саемот и да ја комплетираме прогрмата на време би сакале да го потврдиш твоето учество што е можно поскоро.

Контактирај не и кажи ни за начинот на кој сакаш да учествуваш. Еве неколку прашања, и те охрабруваме да дадеш понатамошни сугестии. Те молам, кажи ни доколу ти треба место за преспивање. Постојат многу алтернативи, но потребни ни се детаљите што е можно поскоро.

Некои поединости кои ни се потребни:

 1. Прашања за сите гости кои доаѓаат од странство:

 • На кој начин сакаш да учествуваш?

 • Дали сакаш да направиш презентација, работилница или дискусија на саемот?

 • Дали ти треба помош околу сметувањето?

 • Дали ти треба финансиска помош околу патните трошоци?

 1. Доколку ти треба штанд за изложување:

 • Кои приближни димензии ти се потребни?

 • Ни требаат некои основни информации за тебе, како на пример: контакт, кои книги/издавачи ги дистрибуираш (не листа, туку само кратко инфо) итн.

Повеќе информации за саемот, програмата и други материјали:

www.bab2016.gr
е-маил: bab2016@espiv.net

Заедничка борба за Балкан без нации, држави, религии, војски, граници, патријархат, капитализам.